Kročajová izolácia

proti dupotu, hluku z búchania, krokov...

Kročajová izolácia je pomenovanie zvukovej izolácie podlahy proti hluku od kráčania, dupotu, posúvania stoličiek, skrátka hluk ktorý vzniká pri priamom kontakte s podlahou. 

Práve táto časť podlahy je často podceňovaná, riešená z nevhodných materiálov alebo je realizovaná  nevhodnou technológiou. 

Bežné izolácie, hlavne tepelné, majú problémy hlavne na nízkej frekvencií a nedokážu daný hluk dostatočne eliminovať.

Dupot, buchot, chodenie, sú presne zvuky na nízkej frekvencii. Preto je veľmi dôležité zvoliť vhodný materiál, účinný aj na nízkej frekvencií hluku.

Je kľúčové riešiť kročajovú izoláciu v procese výstavby, lebo je najúčinnejšia ak sa umiestni pod poter. 

Ak nás oslovíte s už postavenou stavbou, naše možnosti budú obmedzenejšie a zníženie hluku bude nižšie.

Kročajová izolácia sa dá umiestniť pod:

 1. Poter (cementový, anhydritový)
 2. OSB doska
 3. Nášľapná vrstva (parketa, vinyl, koberec..)
 4. Koberec
 5. Dlažba

Aké parametre by mala mať kvalitná kročajová izolácia?

Účinnosť materiálu nezávisí od hrúbky materiálu, ale od iných vlastností ako je hlavne dynamická tuhosť.

Cieľová hrúbka kročajovej izolácie pod poter by mala byť v medzi 5-10mm. Zbytočne hrubé bežné materiály (minerálna vlna, polystyrén) v hrúbke 30-50mm nám zbytočne zvyšujú výšku podlahy.

Kročajové izolácie Insulit

Certifikovaný útlm našich materiálov je v konštrukcií až ∆Lw = 35 dB, pri Ln,w=43 dB ! Čo vysoko prekračuje stavebnú normu.

Čím je táto hodnota  Ln,w NIŽŠIA, tým má podlaha/strop vyššiu krokovú nepriezvučnosť. Pri hodnote pod 50 dB, už vieme hovoriť o veľmi dobre odhlučnenej podlahe.

Všetky naše merania sú v rozsahu Ln,w = 38 dB až 52 dB!

Ak chceme porovnať samostatne materiály, ideálne cez ukazovateľ ∆Lw, čo je index zlepšenia kročajového hluku po úprave. Pri ťažkých podlahách (betónových) sa bežné materiály (napr. z minerálnej vlny) pohybujú na úrovni  ∆Lw 23-27 dB. Naše materiály ∆Lw 26-35 dB.

Ako vieme porovnať kročajové izolácie?

Čím nižšia hodnota, tým účinnejšia kročajová izolácia, u nás len 3,17 MN/m³! Bežné materiály 10-50 MN/m³. Kročajová izolácia musí byť mäkká, ale aj tvrdá pre dosiahnutie dobrých hodnôt dynamickej tuhosti.

Kročajové izolácie Insulit

Jednoduchšie to už nejde, rolku 75 m2 s 18 kg a priemerom 62 cm odnesie a položí jeden človekPre porovnanie dosky z minerálnej vlny, by presahovali na 75 m2 výšku 4 m! Súčasne sú značné úspory aj na potrebné skladovanie a prepravu materiálu.

Kročajové izolácie Insulit

Aké máte možnosti vyrovnania podlahy pri bežných materiáloch ako POLYSTYRÉN alebo MINERÁLNA VLNAak máte na podlahe rozvody alebo elektroinštaláciu? V podstate žiadne, sú to pevné dosky bez elastických vlastností, podlahu musíte vyrovnať napríklad mokrým procesom (poter) a zvýšiť jej hrúbku. Alternatívne vyrezať do dosiek otvory na rozvody a tým kompletne zničiť účinok kročajovej izolácie. Vyrezanie samozrejme neodporúčame, ak nechcete riešiť problémy pri kolaudácií objektu. 

Insulit kročajové izolácie

Naše pásy tento problém vyriešia, krásne sa prispôsobia výškovým rozdielom a zachovajú si svoje vlastnosti. Pokiaľ sú výškové rozdiely enormné, napr. kríženie dvoch rúr, je vhodné dosypať okolie rúr pieskom, zjemniť výškový prechod a následne položiť naše pásy.

Materiály INSULCO majú extrémne nízku deformáciu v čase, za 6 mesiacov zdeformujú max. o 10 percent, minerálna vlna až 25 percent, teda náš materiál si aj v čase zachováva svoje vlastnosti, čo je veľmi dôležitá vlastnosť. Jedine gumenné izolácie prekonávajú INSULCO materiály v deformácií, na druhej strane zlyhávajú v ostatných vlastnostiach. Aktuálne prebiehajú nové testy deformácie pásov INSULCO, výsledkom by mala byť ešte nižšia hodnota deformácie.

 

V akom prípade je pre vás kročajová izolácia vhodná?

Ak ste hluční (dupot, kroky) a máte radi svojich spodných susedov

V tomto prípade riešite kročajovú izoláciu iba kvôli svojim susedom. Na druhej strane budete mať kľud a nikto sa na Vás nebude sťažovať pre hluk, ktorý produkujete. Vôbec nemusí ísť o veľký hluk, už len samotné chodenie po laminátovej podlahe bez kročajovej izolácie môže vyvolať nepríjemný prenos hluku až k susedovi.  

Ak budete chcieť posilniť susedské vzťahy, kročajová izolácia vo vašej podlahe je ideálne riešenie.

Ak počujete kroky, buchot horného alebo spodného suseda

Ak máte hlučného suseda (kročajový hluk), ideálnym riešením je komplexná rekonštrukcia jeho podlahy s kročajovou izoláciou.

Zvukovou izoláciou stropu síce zabránite prieniku bežného hluku ako reč, tv, krik, ale kročajový hluk sa dostáva k vám hlavne stenami a odhlučnením stropu ho výrazne neznížite.

Produkty na kročajovú izoláciu

 • -4%
  Na sklade

  Insulit Bi+9

  Kročajová izolácia pod poter, hrúbka 9 mm, rolka 45 m², ΔLw 30-35 dB.

  473,04 
  Cena za m² bez DPH: 8,75 
 • -4%
  Na sklade

  Insulit 4+2

  Kročajová izolácia pod poter, hrúbka 6 mm, rolka 75 m², ΔLw 26-35 dB.

  487,80 
  Cena za m² bez DPH: 5,41 
 • -5%
  Na sklade

  InsulWood

  Kročajová izolácia do ľahkej podlahy (OSB doska,...), hrúbka 6,5 mm, rolka 20 m².

  327,84 
  Cena za m² bez DPH: 13,66 
 • -12%
  Na sklade

  InsulParq 2+

  Kročajová izolácia pod parkety, hrúbka 2 mm, rolka 15 m², ΔLw = 20 dB.

  78,48 
  Cena za m² bez DPH: 4,36 
 • -10%
  Na sklade

  InsulSound Ultra+

  Kročajová izolácia pod parkety, hrúbka 2 mm, rolka 15 m², ΔLw 20 dB.

  141,12 
  Cena za m² bez DPH: 7,84 
 • -9%
  Na sklade

  Insulit LVT

  Kročajová izolácia pod vinyl, hrúbka 1 mm, rolka 15 m², ΔLw 18 dB.

  109,80 
  Cena za m² bez DPH: 6,10 
 • Na sklade

  Silent Foam Carpet

  Kročajová podložka hrúbky 5 mm, pod koberec so spevneným povrchom.

  126,46 
  Cena za m² bez DPH: 6,99 
 • -14%
  Na sklade

  FonostopTile Monoadhesive

  Kročajový pás pod dlažbu, hrúbka 2 mm, rolka 15 m², ∆L’n=12dB.

  289,20 
  Cena za m² bez DPH: 16,07 

Porovnanie našich materiálov s konkurenciou

Insulit Bi+9, Insulit 4+2 a minerálna vlna na rovnakej stavbe bytového domu v Bratislave

Insulit 4+2 (ŽB doska 250 mm, 16 mm sys. doska, poter 50 mm) Lnw 39 dB
Insulit Bi+9 (ŽB doska 250 mm, 16 mm sys. doska, poter 50 mm) Lnw 39 dB
Minerálna vlna 50 mm (ŽB doska 250 mm, 16 mm sys. doska, poter 50 mm) Lnw 43 dB

Kročajový hluk sa skladá z rôznych frekvencií, hlavne v rozpätí 100 – 3150 Hz. Pre ľudské ucho je dôležité, aby všetky hodnoty na grafe boli čo najnižšie. Čím je hodnota L´n nižšia, tým menej hluku počujeme. 

Rozdiel v hluku 3 dB ľudské ucho vníma ako 50% zlepšenie. V grafe vidíme rozdiel medzi Insulit Bi+9 a minerálnou vlnou od 315 Hz v priemere 3-7 dB, čo je veľmi veľký rozdiel.

A to všetko pri hrúbke LEN 6-9 mm.

Jednoducho povedané, obyvatelia bytov s minerálnou vlnou budú počuť výrazne viac hluku ako obyvatelia s Insulit Bi+9.

Ak máte v projekte hrubú základovú dosku, min. 230-250 mm + poter aspoň 5 cm, stačí vám Insulit 4+2. je lacnejší a výsledok bude +- rovnaký ako s Insulit Bi+9. 

Ak ale máte dosku menej ako 230 mm, Bi+9 bude účinnejší v celkom frekvenčnom spektre kročajového hluku.

Porovnanie Insulit 4+2 a polystyrén, bytový dom Drotárska cesta, Bratislava

Insulit 4+2 (ŽB doska 220 mm, 40 mm polystyrén, 6 mm Insulit 4+2, 10 mm systémová doska, poter 60 mm) Lnw 48 dB
Polystyrén 40 mm (ŽB stropná doska 220 mm, 40 mm polystyrén, 10 mm systémová doska, 60 mm poter), Lnw 58 dB

V roku 2018 sme dostali možnosť si otestovať kročajový hluk v projekte na Drotárskej ceste v Bratislave. V časti bytového domu bol použitý podlahový polystyrén 40mm, v inej (podľa developera luxusnejšej) časti sa použil navyše Insulit 4+2.

Výsledky dopadli, v časti s polystyrénom, veľmi zle. Investor hlavne nesplnil stavebnú normu a budúci obyvatelia bytov budú veľmi obťažovaní hlukom.

V bytoch, kde sa pridal Insulit 4+2, klesol výsledný hluk Lnw o 10 dB! V celom spektre ide o rozdiely 4-11 dB. Znovu pripomíname, že zníženie o 3 dB, znamená zníženie o 50% pre ľudské ucho.

Galéria konštrukcií


Máte problém s hlukom? Kontaktujte nás.