01. 04. 2022 - Všetko

Sú zvukové hračky bezpečné?

Zdá sa vám, že niektoré hračky sú príliš hlučné? Zvuky, ktoré vydávajú mnohé hračky pre dojčatá a deti, sú natoľko hlasné, že často dosahujú nebezpečné úrovne. Malé deti a dojčatá majú citlivý sluch a často sa nevedia chrániť pred hlasnými zvukmi.

Hlasné zvuky môžu ovplyvniť vývoj dieťaťa mnohými spôsobmi. Môže spôsobiť stratu sluchu, zvýšiť únavu, znížiť schopnosť dieťaťa venovať pozornosť, dokonca spôsobiť žalúdočnú nevoľnosť. Strata sluchu priamo ovplyvňuje vývoj reči a jazyka dieťaťa. Môže to zahŕňať oneskorenie vo vývoji jazyka, chyby artikulácie a dokonca aj nesprávne učenie sa slov, keď hluk v pozadí narúša ich schopnosť správne spracovať informácie.

Sluch môže poškodiť jedna udalosť, napríklad výbuch alebo opakované vystavenie vysokej hladine hluku. Toto poškodenie je kumulatívne, často trvalé a väčšinou sa mu dá predísť. Poškodený sluch môže ovplyvniť vývoj dieťaťa, čo mu sťažuje učenie a socializáciu.

Používanie hračiek, ktoré vydávajú zvuk

Buďte opatrní, keď dovoľujete starším deťom používať v blízkosti dojčiat hračky produkujúce hluk. Hračka nemusí byť v rukách dojčaťa veľmi hlučná, ale staršie dieťa s väčšou silou a koordináciou môže ľahko produkovať oveľa viac hluku.

Pamätajte, že vo veku do 18 mesiacov je sluch dieťaťa najcitlivejší. V tomto veku sa dieťa nemôže ľahko dostať preč od silného hluku alebo sa pred ním chrániť. Preto je dôležité kupovať hračky vhodné pre daný vek.

Pre bábätká skúste kúpiť hračku, ktorá vydáva hluk približne na rovnakej úrovni ako rozhovor – to je asi 60 dB. Hračka by mala byť v dostatočnej vzdialenosti od hlavy dieťaťa.

Na trhu sú hračky, ktoré produkujú hladinu hluku podobnú hluku motorovej píly, napríklad pištoľ. Pri používaní v blízkosti ucha by sa hladina hluku mala udržiavať na úrovni pod 60 dB, aby nedošlo k poškodeniu sluchu. Pískajúce hračky na stláčanie produkujú veľmi vysokú hladinu hluku, preto odporúčame, aby ste ich nedržali pred tvárou alebo ušami dieťaťa.

Ak je to možné, vypnite zvuk v hračkách pre batoľatá alebo vyberte batérie. Namiesto toho sa s dieťaťom o hračke porozprávajte alebo mu doprajte čas na samostatné preskúmanie hračky. Existujú aplikácie na meranie decibelov, ktoré si môžete stiahnuť, aby ste získali všeobecný prehľad o tom, aká je hračka hlasná a či môže byť bezpečná.