17. 02. 2023 - Všetko

Rozdiel medzi vysokou, strednou a nízkou frekvenciou

Určite viete, že rôzne zvuky majú aj rôzne frekvencie. Ale viete, aký je rozdiel medzi vysokofrekvenčnými a nízkofrekvenčnými zvukmi? A čo zvuky strednej frekvencie? Ak vás zaujímajú rozdiely medzi zvukmi rôznych frekvencií a ich vplyvy na nás, určite čítajte ďalej.

Čo znamená nízka a vysoká frekvencia, keď hovoríme o zvuku?

Keď hovoríme o zvuku, hovoríme o jeho vysokých a nízkych frekvenciách. Zvukové vlny sú pohyby molekúl, ktoré naše uši premieňajú na zvuky. Frekvencia sa vzťahuje na počet cyklov týchto vĺn počas jednej sekundy. Počet cyklov sa vyjadruje v Hertzoch (Hz). Čím je frekvencia vyššia, tým je aj frekvenčný zvuk vyšší.

Ľudské uši dokážu zaznamenať zvuk približne od 20 Hz do 20 000 Hz. Toto rozmedzie však veľmi závisí od sluchu jednotlivca. Ľudia so stratou sluchu majú zvyčajne problémy so sluchom vo vyššom frekvenčnom rozsahu. Ľudská reč sa radí do rozsahu 100 Hz až 8 000 Hz. Pri rozpoznávaní reči, ktorá prekročí toto rozmedzie približne v rozsahu 3 000 – 4 000 Hz, môžu mať ľudia ťažkosti.

Typy zvukových vĺn

Vo všeobecnosti existujú 3 základné typy frekvenčných vĺn.

Nízkofrekvenčné zvukové vlny

Nízkofrekvenčné zvukové vlny – nachádzajú sa pri 300 Hz a menej. Nízke frekvencie zvuku majú dlhšiu vlnovú dĺžku, čo ich radí medzi najodolnejšie. Nízke frekvencie cestujú na veľké vzdialenosti a prechádzajú cez steny častejšie ako ostatné vlny.
Ľudské ucho má problém zachytiť tieto vlny, keď sú pri hodnote približne 20 Hz. Nízke frekvencie častejšie cítime ako počujeme. Ako príklad môžeme uviesť zvýšenie basov v pesničke.

Hluk nízkej frekvencie vytvára pocit „plnosti“ v miestnosti.

Zvukové vlny strednej frekvencie

Zvukové vlny strednej frekvencie – nachádzajú sa v rozsahu od 300 Hz do 2 000 Hz. Väčšina hluku, ktorý každodenne vnímame, sa nachádza v tomto rozmedzí. Patrí sem všetko od hlasu osoby až po psí štekot či melódie gitary. Stredné frekvencie sú základom zvukov, ktoré vnímame. Poskytujú väčšinu informácií, ktoré naše ucho potrebuje na rozpoznanie zvuku.

Vysokofrekvenčné zvukové vlny

Vysokofrekvenčné zvukové vlny – dosahujú 2 000 Hz a viac. Môžeme sem zaradiť zvuky, ako vtáčí štebot, zvuk sirény či vŕzganie dverí. Vysokofrekvenčný zvuk má krátku vlnovú dĺžku. Znamená to, že po väčšej vzdialenosti slabne, prípadne cestuje len na krátku vzdialenosť. Na druhej strane, vysokofrekvenčný zvuk je v miestnosti najviac povšimnuteľný.

Nízko- verzus vysokofrekvenčné vlny

Ako pomôcka pri rozlišovaní frekvencií zvukov môže byť ich spojitosť s hudobnými tónmi. Najnižšia nota na hudobných nástrojoch je v rozsahu 5 – 70 Hz. Frekvencia približne 500 Hz je nota C. Najvyššia nota sa nachádza nad 4 000 Hz.