25. 02. 2022 - Všetko

Psychoakustika v kancelárii: Ako zlepšiť vplyv hluku na psychiku zamestnancov

Od úderov hromu po plačúce deti. Zvuky a zvukové vlny majú na ľudí rôzne fyzické, fyziologické a psychologické účinky. Pri priestorovo-akustickom dizajne sa teda nerieši len meranie hladiny hluku, ale sleduje sa aj účel a všetko sa nastaví tak, aby pre používateľov v danej miestnosti bolo zabezpečené uspokojivé zvukové prostredie, či už na prácu, učenie, alebo liečenie.

Problematika hluku nie je nová. Už za čias Sumerov (3500 – 1750 pred Kristom) sa rozprávali rozprávky o bohovi Enlilovi, ktorého tak rozčúlil zvuk preľudneného mesta, že ho zaplavil vodou, aby prehlušil rušivý hluk. Našťastie, dnes máme iné spôsoby boja proti hluku. Hluk je však stále jedným z hlavných dôvodov nespokojnosti, stresu a straty produktivity.

Hluk v kancelárii spôsobuje dlhodobý pocit stresu

Psychologický vplyv hluku si častejšie všímame v miestnostiach, kde sa ľudia zdržiavajú dlhší čas, ako sú napríklad kancelárie. Hluk spôsobuje zvýšené hladiny stresu a znižuje výkon. Pre zamestnancov, ktorí pracujú s kognitívne náročnými úlohami, je hluk obzvlášť rušivý a frustrujúci. Existujú dokonca dôkazy, že stres z hluku ovplyvňuje výkon aj niekoľko hodín po vystavení sa hluku.

Faktory, ktoré ovplyvňujú vnímanie hluku, a tým aj pracovný výkon

  1. Charakter práce

Jednotlivci a tímy zvyčajne vykonávajú množstvo pracovných činností počas dňa, ale vo všeobecnosti majú iba jedno pracovné prostredie. Mali by ste zvážiť nielen odhlučnenie miestnosti, ale aj vytvoriť viac miestností pre rôzne druhy práce, a tým psychicky pomôcť k občasnej zmene prostredia. Napríklad: vytvorte malú odhlučnenú miestnosť na telefonáty. 

2. Kontext hluku

Vnímanie hluku je priamo ovplyvnené vzťahom k zdroju hluku. Vo všeobecnosti nás menej rušia zdroje zvuku, ktorým rozumieme a cítime sa s nimi pohodlne. Môžu to byť rozhovory, ktoré sú relevantné pre pracovnú skupinu, alebo rozhovory medzi blízkymi kolegami. Ak je však v miestnosti veľa ľudí, môžu aj príjemné zvuky vytvárať hluk. Odhlučnenie teda prispôsobte počtu zamestnancov. Úplné ticho nemusí byť príjemné. 

3. Kontrola nad zvukom

Pre blaho zamestnancov je kľúčové, aby mali pocit, že môžu ovládať svoje zvukové prostredie. No ponechať boj s hlukom len na zamestnancov sa v mnohých prípadoch neodporúča. Najmä nie vo veľkých kancelárskych priestoroch. Ľudia, ktorí potrebujú zníženie hluku, majú často tendenciu ísť do konfrontácií. Podráždenie hlukom môže byť vážny pracovný problém. Okrem odhlučnenia kancelárie zabezpečte zamestnancom ešte pomôcky na individuálnu zvukovu izoláciu – napríklad slúchadlá.  

4. Osobnosť a temperament

Existuje množstvo dôkazov, že najproduktívnejšie tímy majú bohatú zmes typov osobností. Napriek tomu je väčšina pracovísk vhodnejšia pre extrovertné typy vzhľadom na prevahu otvorených kancelárskych priestorov. Psychologické profilovanie sa často používa na určenie toho, či má osoba vhodnú osobnosť a postoj na vstup do organizácie alebo tímu, ale môže sa použiť aj na spojenie ľudí, ktorí uprednostňujú a lepšie fungujú v určitých akustických prostrediach. Ešte lepšou príležitosťou je vytvorenie vhodných priestorov pre rôzne typy osobností a umožnenie zamestnancom vybrať si, kde chcú pracovať.

Spojte sa s nami pre odbornú konzultáciu. Pomôžeme vám vytvoriť príjemné pracovné prostredie pre vašich zamestnancov a zvýšiť ich pracovný výkon a celkovú pohodu.