18. 02. 2022 - Všetko

Dôležitosť odhlučnenia v starostlivosti o seniorov

Akustika v starostlivosti o seniorov sa dostáva do popredia a poskytovatelia starostlivosti o seniorov sa snažia vyriešiť odhlučnenie čoraz častejšie. Vhodná akustika v zariadení má priamy vplyv na zdravie a pohodu seniorov aj pracovníkov. Premyslený dizajn môže znížiť vplyv hluku a zlepšiť kvalitu života v zariadení.

Hluk môže zhoršiť zdravie a pohodu seniorov

Vysoká hladina hluku môže viesť k stresovým reakciám, ako je úzkosť, zmätenosť, zvýšená srdcová frekvencia, krvný tlak a únava z nadmernej stimulácie. Ukázalo sa tiež, že hluk spomaľuje hojenie rán, znižuje priberanie na váhe a narúša imunitné funkcie, pričom účinok hluku na zdravotný stav a zdravie sa u ľudí s demenciou zväčšuje.

Staršie ucho je oveľa viac ovplyvnené akustikou v miestnosti ako mladšie ucho

Ako starneme, náš sluch sa mení. Nepočujeme vysoké tóny ako predtým a naša počuteľná oblasť sa zmenšuje. To znamená, že aj bežná konverzácie môže byť problematická, a to aj v prípade, keď v pozadí nie je veľký hluk. Nezrozumiteľná konverzácia v hluku môže viesť k nedorozumeniam, frustrácii a zmätku.

Hluk sa dá vyriešiť troma spôsobmi – absorpciou zvuku, blokovaním a maskovaním

Dobrá absorpcia zvuku zvýši zrozumiteľnosť reči a zníži hluk v prostredí, ktorý je kritický pre starších ľudí a najmä pre ľudí s poruchami sluchu a demenciou. Absorpciu zvuku môžete zabezpečiť cez povrchy, ako sú podlahy, bytový textil a mäkké aplikované akustické materiály.

Produkty blokujúce zvuk sú navrhnuté tak, aby zastavili vstup alebo výstup zvuku. V zariadeniach pre seniorov sú obzvlášť dôležité, pretože zabraňujú prenikaniu hluku medzi miestnosťami, čo pomáha zvyšovať ticho v budove. Práve ticho je dôležité pre relaxáciu a celkovú duševnú pohodu.

Posledná možnosť je maskovanie zvuku, čo znamená, že sa do miestnosti pridá iný zvuk. Aktívna kontrola hluku, tiež známa ako potlačenie hluku, je metóda na zníženie nežiaduceho zvuku pridaním druhého zvuku špeciálne navrhnutého na zrušenie prvého. Kombinácia všetkých troch povedie k odstráneniu hluku.

Akustika priestoru by sa mala zvážiť už na začiatku procesu navrhovania, no dá sa to vyriešiť aj dodatočne. Kontaktujte nás, zabezpečíme odhlučnenie na mieru a zlepšíme zvuk vo vašom zariadení pre seniorov.