04. 03. 2022 - Všetko

Akustika a vetranie v jednom riešení

Funkčný interiérový dizajn sa premietol aj do odhlučnenie a vznikla kombinácia vetrania a akustického riešenia miestnosti. Difúzne stropné vetranie je budúcnosť najmä pre veľké otvorené priestory.

Ako funguje difúzne stropné vetranie?

Difúzne vetranie funguje tak, že za stropnými doskami (pretlakovou komorou) je vytvorený prívod vzduchu tak, aby sa po celej ploche stropu vytvoril pomerne jemný pretlak. Čerstvý vzduch tu neustále prúdi pod nízkym tlakom, predovšetkým medzi stropné dosky.

Difúzne stropné vetranie tiež umožňuje pomerne vysokú mieru vetrania v porovnaní s tradičnými vetracími riešeniami bez toho, aby spôsobovalo akékoľvek nepohodlie. Tlak je taký nízky, že nepočuť žiadnu formu hluku z ventilácie, a je tak rovnomerne rozložený, že miestnosť je pokrytá čerstvým vzduchom až do rohov. Táto forma vetracieho systému dokáže odvádzať veľké objemy tepla bez kompromisov s komfortom v podobe prievanu či veľkých teplotných rozdielov.

Spĺňa funkciu akustickej absorpcie aj tichej ventilácie

Keďže difúzne vetranie nepotrebuje rozvody vzduchu v strope, je zachovaný plný akustický efekt po celej ploche stropu. Inými slovami, takmer celý povrch stropu pohlcuje zvuk a zároveň dodáva čerstvý vzduch – strop je úplne aktívny z hľadiska akustiky aj vetrania.

Použitím akustických obkladov z minerálnej vlny nie je potrebné inštalovať na strop žiadne iné typy obkladov alebo akustických materiálov, aby sa dosiahol dobrý akustický výsledok. Podobne, ak už v miestnosti existuje strop tohto typu, často bude možné realizovať difúzne stropné vetranie bez pridávania nových typov materiálov.

Všetko, čo je potrebné, je niekoľko akustických dlaždíc, ktoré nahradia dlaždice, ktoré sa predtým používali na prívody vetrania, ako aj niekoľko testov, čistenie a v neposlednom rade určité technické know-how, aby ste sa uistili, že strop a ventilačný systém sú vhodné pre toto riešenie.

Každý priestor má iné potreby a nie vždy je možné kombinovať vetranie a akustickú izoláciu. Kontaktujte nás a zistite, aké stropné odhlučnenie je pre váš priestor najlepšie.