11. 03. 2022 - Všetko

WHO predpovedá globálny nárast straty sluchu u mladých ľudí: Výzvy a akustické riešenia

Strata sluchu u mladých ľudí vo veku 12 – 35 rokov je celosvetovo narastajúcim problémom. Inteligentné telefóny a slúchadlá ovládli životy detí, no nariadenia obmedzujúce úroveň zvuku nie sú zavedené. WHO predpovedá globálny nárast straty sluchu u mladých ľudí.

V roku 2022 sa podľa odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) celosvetovo zvýšil počet detí s určitou úrovňou poškodenia sluchu (vrátane miernej a jednostrannej straty sluchu). Pripisuje sa to väčšiemu vystaveniu škodlivým hladinám zvuku, najmä prostredníctvom technologických zariadení.

Použitie zariadení u detí už nie je len na zábavu

Mobilné zariadenia majú v živote detí širokú škálu funkcií a môže za to aj svetová pandémia. Už dávno neslúžia len na zábavu. Deti ich používajú napríklad na to, aby zostali v kontakte s rodinou a priateľmi. Používajú sa aj na serióznejšie funkcie vrátane pomoci s domácimi úlohami alebo online vyučovanie.

Prínos pre vykonávanie koníčkov a záujmov, vyjadrovanie sa, rozvíjanie vzťahov a učenie sa sociálnym a emocionálnym zručnostiam, zdá sa, prevažuje nad negatívnejšími aspektmi. Častým používaním zariadení bez regulovania výšky hlasitosti dochádza k poškodeniu sluchu.

Zlé akustické podmienky zvyšujú možnosť straty sluchu

V súčasnosti je ešte dôležitejšie, aby boli zvukové prostredia optimalizované pre deti s typickým sluchom a rovnako aj pre deti so stratou sluchu. Deti so stratou sluchu si nevedia dobre poradiť s porozumením a komunikáciou, keď sa v prostredí vyskytnú nežiaduce zvuky. Konečným výsledkom je výrazný vplyv na celkový akademický výkon detí.

„Svetová správa o sluchu“ WHO z roku 2021 uvádza, že: „Dobrá akustika je rozhodujúca pre učenie sa malých detí, ktoré majú menej rozvinuté fonologické znalosti o svete ako dospelí, a preto sú menej schopné rekonštruovať degradované rečové informácie. Nevhodná akustika predstavuje ešte väčšiu výzvu pre deti so stratou sluchu alebo s problémami s učením“.

Prevencia je lepšia ako liečba

WHO vytvorila štandard pre zariadenia a systémy na bezpečné počúvanie, ktorého cieľom je znížiť riziko straty sluchu. Táto norma bude vyžadovať, aby zariadenie obsahovalo softvér, ktorý bude zaznamenávať vystavenie zvuku a informovať používateľa aj o nebezpečných úrovniach. Pre deti sa odporúča 75 dB maximálne 40 hodín týždenne. Zabezpečte svojim deťom aplikáciu na obmedzenie hlasitosti s možnosťou módu „rodičovský ovládač hlasitosti“, ktorý je chránený heslom.