13. 05. 2022 - Všetko

Perseverance zaznamenáva vôbec prvé zvuky z Marsu

Rover Perseverance agentúry NASA, ktorý od februára 2021 skúma povrch Marsu, po prvýkrát zaznamenal akustické prostredie Červenej planéty.

Medzinárodný tím pod vedením akademika z univerzity v Toulouse III – Paula Sabatiera, vrátane vedcov z CNRS a ISAE-SUPAERO vykonal analýzu týchto zvukov, ktoré boli získané prostredníctvom nástroja SuperCam skonštruovaného vo Francúzsku pod vedením francúzskej vesmírnej agentúry CNES. Ich zistenia boli publikované 1. apríla 2022 v časopise Nature.

Za 50 rokov vytvorili medziplanetárne sondy tisícky pozoruhodných snímok povrchu Marsu, ale doposiaľ ani jeden zvuk. Misia NASA Perseverance teraz ukončila toto ohlušujúce ticho tým, že zaznamenala vôbec prvé zvuky Marsu. Vedecký tím, ktorý nainštaloval SuperCam na Perseverance, bol presvedčený, že štúdium zvukovej scenérie Marsu by mohlo posunúť naše chápanie tejto planéty.

Perseverance zaznamenala prvýkrát zvuky z Červenej planéty 19. februára 2021, teda len deň po jej pristátí. Tieto zvuky spadajú do ľudského počuteľného spektra medzi 20 Hz a 20 kHz. V prvom rade odhaľujú, že Mars je tichý, dokonca v skutočnosti až taký tichý, že si vedci niekoľkokrát mysleli, že mikrofón už nefunguje. Je zrejmé, že okrem vetra sú iné prírodné zdroje zvuku skôr zriedkavé.

Okrem tohto výskumu sa vedci zamerali aj na zvuky generované samotným roverom vrátane rázových vĺn produkovaných dopadom lasera SuperCam na skaly a lety vrtuľníka Ingenuity. Štúdiom šírenia týchto zvukov na Marse dokázali presne charakterizovať akustické vlastnosti marťanskej atmosféry.

Výskumníci prišli na to, že rýchlosť zvuku je na Marse nižšia ako na Zemi: 240 m/s v porovnaní s 340 m/s na našej planéte. Najprekvapujúcejší je však fakt, z ktorého vyplýva, že na Marse sú v skutočnosti dve rýchlosti zvuku, jedna pre vysoké a druhá pre nízke frekvencie. Útlm zvuku je na Marse väčší ako na Zemi, najmä čo sa týka vysokých frekvencií, ktoré sa na rozdiel od nízkych frekvencií veľmi rýchlo tlmia aj na krátke vzdialenosti. Všetky tieto faktory by sťažili konverzáciu dvoch ľudí stojacich len päť metrov od seba. Sú spôsobené zložením atmosféry Marsu (96 % CO2 v porovnaní s 0,04 % na Zemi) a veľmi nízkym atmosférickým povrchovým tlakom (170-krát nižším ako na Zemi).

Po roku misie sa podarilo získať celkovo päť hodín nahrávok akustického prostredia Marsu. Vďaka hĺbkovej analýze týchto zvukov je zvuk generovaný turbulenciou marťanskej atmosféry vnímateľný. Štúdium tejto turbulencie, v mierke 1000-krát menšej ako čokoľvek predtým známe, by malo zlepšiť naše znalosti o interakcii atmosféry s povrchom Marsu. V budúcnosti by nám použitie ďalších robotov vybavených mikrofónmi mohlo pomôcť lepšie pochopiť planetárne atmosféry.

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2022/04/220401122138.htm