14. 01. 2022 - Všetko

Hluk v reštaurácii znižuje u zákazníkov ochotu míňať peniaze

The Journal of the Acoustical Society of America publikoval zaujímavú štúdiu. Cieľom tejto štúdie bolo určiť, ako zákazník vníma hluk v reštaurácii a aký vplyv má hluk na ochotu míňať peniaze za jedlo v reštaurácii. Výsledky vás prekvapia.

V hlučnom prostredí sa hovoriaci nevedome pokúšajú udržať úroveň reči, ktorá im umožňuje porozumieť rozhovoru (Lombardov efekt). Mnoho štúdií sa zaoberalo Lombardským efektom v rôznych podmienkach. Faktory vzťahu medzi úrovňou hluku a úrovňou hlasu sú rôzne. Tieto faktory sa líšia v závislosti od okrajových podmienok, ako je situácia reči (čítanie verzus konverzácia), typ hluku (hluk strojov, hluk v kancelárii, hluk v reštaurácii, hluk reči, širokopásmový hluk, biely šum, ružový šum), štýl reči (normálny alebo krik), vzdialenosť medzi rečníkom a poslucháčom a akustika miestnosti.

Úroveň reči stúpa so sklonom 0,3 – 0,6 dB na zvýšenie hladiny hluku o 1 dB pre všetok rušivý hluk presahujúci 40 –50  dB. Avšak do úrovne hluku 30 – 40 dB má hladina hluku minimálny vplyv na úroveň reči.

Dvadsaťosem účastníkov bolo poučených, aby prečítali pasáž za prítomnosti hluku reštaurácie od 35 do 85 dB. Keď sa hladina hluku zvyšovala, účastníkov začal rušiť hluk pri 52 dB a začali zvyšovať hlas pri 57 dB. Ochota míňať čas a peniaze sa znížila od 52 dB.

Možno tvrdiť, že hlasová úroveň (úsilie) a rušenie sa zvyšujú so zvyšujúcim sa hlukom v pozadí, zatiaľ čo ochota tráviť čas a peniaze v reštaurácii klesá so zvyšujúcim sa hlukom v pozadí.

25 % zákazníkov reštaurácií považuje hluk za najdráždivejšiu zložku stolovania vonku. Reštaurácie nie sú len miesta na jedenie, slúžia aj ako obchodné a spoločenské centrá. Typické hladiny hluku v reštauráciách sa pohybujú od 60 do 80 dBA. Mnohé reštaurácie tieto úrovne prekračujú. Ak ste majitelia reštaurácie, zvážte profesionálne odhlučnenie.

Na záver možno povedať, že na zlepšenie akustického prostredia reštaurácií by hladina hluku v pozadí mala byť nižšia ako 50 – 55 dB. Tým sa minimalizuje hlasové úsilie návštevníkov a rušenie v ich komunikácii. Súčasne sa tým zvýši zisk pre reštauráciu, pretože návštevníci by boli ochotní minúť viac času a peňazí na jedenie v reštaurácii s hlukom v pozadí nižším ako 50 – 55 dB.

Celý výskum: https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.5055018