07. 01. 2022 - Všetko

Čo je to Lombardov efekt?

Každý z vás už určite zažil Lombardov efekt. Tento jav pomenúva zvyšujúcu sa hladinu úrovne reči, ak sa rečník snaží rozprávať v hlučnom prostredí. To vedie k tvorbe ďalšiemu hluku a vlastne k celkovému zvýšeniu hluku v priestore.

Efekt objavil v roku 1909 Etienne Lombard, francúzsky otolaryngológ. Lombardov efekt nie je žiadna novinka, bol popísaný už pred viac ako 100 rokmi a aj my v Potichu sa profesionálnym odhlučnením snažíme Lombardov efekt zmierniť.

Lombardov efekt naznačuje, že ak sa hluk zvýši o 1 dB, zvýši sa aj úroveň reči o 0,5 dB. V hlučnom prostredí preto reproduktory zvyšujú hlasitosť alebo výšku svojho prejavu. Čím viac ľudí je v miestnosti, tým vyššia je všeobecná hladina hluku, napríklad v reštauráciách alebo call centrách.

Zjednodušene povedané, Lombardov efekt popisuje vplyv hluku na produkciu reči: keď je rečník vystavený hluku, zväčší hlasitosť svojho prejavu tak, aby mu v hlučnom prostredí stále rozumeli. Odpovedajúci však zvyčajne zvýši nielen hlasitosť, ale v mnohých prípadoch aj tón svojho hlasu, pretože vysoké frekvencie sú proti hluku v pozadí účinnejšie ako nízke frekvencie.

Čo má za následok Lombardov efekt?

  • Zvýšenie základných fonetických frekvencií rečníka,
  • posun energie z nízkofrekvenčných pásiem do stredných alebo vysokých pásiem,
  • zvýšenie intenzity zvuku,
  • zvýšenie trvania samohlásky,
  • trvanie obsahových slov je predĺžené vo väčšej miere v šume ako funkčné slová,
  • používajú sa väčšie objemy pľúc,
  • je sprevádzané väčšími pohybmi tváre, hoci tie nepomáhajú tak ako zmeny zvuku.

Pri absencii meraní akustiky miestnosti vedú tieto neustále sa zvyšujúce hladiny hluku k únave a nedostatku motivácie. Preto je veľmi dôležité odhlučnenie priestorov. Nechajte si profesionálne odmerať hladinu hluku. Poradíme vám, ako môžete obmedziť nepríjemný Lombardov efekt.