04. 12. 2020

Ako nahlas je už príliš nahlas?

Sme neustále obklopení zvukmi a len čo zvuk dosiahne hlasitosť, ktorá dráždi ľudí alebo dokonca poškodzuje ich zdravie, označujeme tieto zvuky ako hluk. Spôsob vnímania zvukov je individuálny, neexistuje pevná hodnota pre určenie toho, kedy sa zo zvuku stáva hluk. Kedy sa však dá hovoriť o hluku a pri akej hlasitosti sa zvuk stáva kritickým pre náš sluch?

Aby bolo možné porovnávať hlasitosť v rôznych situáciách, hladiny zvuku (a hluku) sa vyjadrujú v decibeloch (dB). Aby ste zistili, aká hladina zvuku je vo vašej miestnosti, zvuk si môžete nechať profesionálne odmerať alebo túto úroveň zhruba odhadnúť podľa toho, ako dobre dokážete porozumieť hovoriacim ľuďom v miestnosti.

  • Pri hluku do 70 dB je možné viesť konverzáciu pri normálnej hlasitosti.
  • Pri 90 dB je možné sa navzájom počuť so zvýšenými hlasmi.
  • Pri 100 dB je možné sa navzájom počuť iba pri hlasnom kriku.
  • Od 105 dB ďalej už nie je možné rozhovoru porozumieť.

Zvuky do minimálne 70 dBA sa všeobecne považujú za bezpečné. Akýkoľvek zvuk s hodnotou 85 dBA alebo vyššou, ktorý dlhodobo počúvate, pravdepodobne časom poškodí váš sluch.

Mnoho zariadení, ktoré dnes deti používajú, má hladinu hluku oveľa vyššiu ako 85 dBA. Napríklad, hudba prehrávaná cez slúchadlá s najvyššou hlasitosťou je často 94 – 110 dBA. Pre informáciu, 110 dBA je viac než 100-krát intenzívnejší ako 85 decibelov.

Škodlivý vplyv hluku na telo aj dušu

Nielen náš sluch trpí hlukom. Aj nízka hladina hluku môže spôsobiť uvoľnenie stresových hormónov, čo vedie k zvýšeniu krvného tlaku. To zase môže viesť k agresívnemu správaniu a napätiu v interakcii s inými ľuďmi, ako aj k zvýšenému riziku mozgovej príhody, srdcového infarktu a tinnitu (pískanie v ušiach). Hluk tiež zabraňuje relaxácii, zotaveniu a spánku. Má za následok zhoršujúcu sa koncentráciu a výkonnosť najmä u detí.

Ľudia, ktorí sú dlhodobo vystavení hladinám hluku s hodnotou 85 dBA alebo vyššou, majú oveľa väčšie riziko straty sluchu. Stratu sluchu nemožno zvrátiť – po poškodení citlivých vláskových buniek už nemôžu prenášať žiadne impulzy do sluchového nervu a do mozgu.

Aby hluk v priestoroch, kde trávite väčšinu svojho času, nepoškodil váš sluch a vaše zdravie, nechajte si jeho úroveň profesionálne zmerať a ak sa ukáže, že hodnoty presahujú zdraviu škodlivú hranicu, investujte do odhlučnenia miestnosti.