30. 09. 2022 - Všetko

Ako hluk ovplyvňuje našu koncentráciu?

Hluk v domácnosti, v práci alebo v škole často narúša koncentráciu ľudí. Prečo je to tak?

Je to jednoduché: Hluk nás stresuje

Stres, ktorý je výsledkom neustáleho šumu, môže vyvolať uvoľňovanie kortizolu, hormónu, ktorý pomáha obnoviť homeostázu v tele po zlej skúsenosti. Nadbytok kortizolu zhoršuje funkciu v prefrontálnom kortexe – emocionálnom centre učenia, ktoré pomáha regulovať „výkonné“ funkcie, ako je plánovanie, uvažovanie a kontrola impulzov.

Prefrontálny kortex tiež uchováva krátkodobé spomienky. Zmeny v tejto oblasti preto môžu narušiť schopnosť človeka jasne myslieť a uchovávať informácie.

Stres spôsobený hlukom môže znížiť dostupnosť dopamínu v prefrontálnom kortexe, kde hormón riadi tok informácií z iných častí tela. Stres spôsobený hlukom v pozadí môže znížiť vyššiu mozgovú funkciu, zhoršiť učenie a pamäť.

Hluk a zdravie

Okolitý hluk ovplyvňuje zdravie ľudí aj tým, že zvyšuje celkovú úroveň stresu a zhoršuje stavy súvisiace so stresom, ako je vysoký krvný tlak, ischemická choroba, peptické vredy a migrénové bolesti hlavy.

Učenie, práca a celková koncentrácia môže byť ľahko narušená, ak ste vystavený hluku v pozadí. Najlepšie sa nám sústredí v tichom prostredí, ktoré nespúšťa v našom tele stresovú reakciu – naopak, pomáha nám upokojiť sa a jednoduchšie zvládnuť úlohy.

Odhlučnenie na mieru

Ak vás ruší hluk, kontaktujte nás. Vypracujeme pre vás riešenie odhlučnenia na mieru. Odhlučníme pracovné prostredie, celé budovy škôl a o ticho sa postaráme aj v domácnosti.