Akustický kazetový strop v kultúrnom dome

 • Realizácia
 • Kategória Znižovanie ozveny
 • Klient Kultúrny dom
 • Lokalita Výčapy-Opatovce
 • Problém Vysoká ozvena v priestore

Od dodania materiálu cez montáž až po ukončenie realizácie s výsledným meraním dozvuku

Klient nás oslovil s požiadavkou osadenia akustického kazetového stropu s kompletným osvetlením do koncertnej sály kultúrneho domu. Zadanie bolo konktrétne, išlo o Ecophon Master™ E so vzorom šachovnice v hnedej a bielej farbe, aby ladil farbám interiéru.

Pred realizáciou sme celý priestor akusticky nasimulovali, aby sme si overili správnosť riešenia a zistili sme očakávaný výsledok nášho riešenia.

Priemerný dozvuk T (s) pred realizáciou sa pohyboval okolo 7,7 sekundy a správny dozvuk po realizácií sa mal pohybovať okolo 1-1,7 sekundy. 

Okrem predpokladaného výrazne nižšieho dozvuku (ozveny), sme vypočítali aj zníženie hlučnosti v priestore okolo 6-7 dB, čo je veľmi vysoký útlm.

Ecophon Master™ E sa osvedčil ako vynikajúce riešenie pre prostredia so zvýšenými nárokmi na priestorovú akustiku.

Ako dopadla naša realizácia?

Po inštalácii akustického kazetového stropu Ecophon Master™ E a akustických panelov Ecophon Solo™ Rectangle bola bez problémov splnená norma DIN 18041:2016 pre miestnosť typu A1, ako sú aj koncertné sály, resp. sály prioritne na produkciu hudby.

Dosiahli sme očakávaný dozvuk aj hlučnosť, čo nám potvrdilo záverečné meranie v priestore po realizácií.

Budúci návštevníci spoločenského sálu, sa môžu tešiť na príjemné akustické prostredie, budú môcť počúvať kvalitný hudobný prejav, alebo si budú lepšie rozumieť pri šachových turnajoch.

Výsledky doby dozvuku po akustickej úprave
Simulácia doby dozvuku pred akustickou úpravou
Simulácia doby dozvuku po akustickej úprave

Galéria

Použité produkty

 • Ecophon Master™ E

  Akustický kazetový strop vhodný do kancelárie pre vysoké požiadavky na dobrú akustiku.

 • Ecophon Akusto™ Wall C

  Akustické panely na stenu, široký výber farieb, rôzne štýly prevedenia.Máte podobný problém? Kontaktujte nás.