Odhlučnenie komerčných priestorov

odhlučnenie kancelárií, kín, divadiel, zasadačiek...

Jednou z našich hlavných činností je odhlučnenie komerčných priestorov. Odhlučňovaniu sa venujeme už od roku 2011. Vytvorili sme jedinečný koncept, zamestnali sme najlepších ľudí od šikovného technika realizácií až po najskúsenejšieho akustika, s ktorým vám zameriame a navrhneme riešenie na akýkoľvek problém s hlukom a zvukom.

Za dobu našej činnosti sme zrealizovali viac ako 10 000 úspešných projektov a zlepšili kvalitu života mnohým klientom.

Vo väčšine prípadov našich klientov trápi hlavne problém s hlukom v kanceláriách a hlučných zasadačkách. Je to logické, lebo sa v nich stretáva veľa ľudí a navzájom sa rušia. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť príjemnú akustiku, bez veľkej ozveny a stavebne upraviť priestory, aby sa ľudia nerušili cez steny.

Aké priestory odhlučníme:

Odhlučnenie komerčného priestoru riešime každý deň, poznáme vhodné riešenia pre účinné znižovania hluku.

V poslednej dobe sme realizovali veľa odhlučnení aj v novostavbách, keďže klienti po nasťahovaní zistili veľké problémy s hlukom v súvislosti s nekvalitným materiálom stavby. Samozrejme nás nezastavia ani iné požiadavky na znižovanie hluku ako odhlučnenie v priemysle, strojov, stupačiek, kročajový hluk, inštalácia zvukovo izolačných dverí a iné.

Odhlučnenie kancelárie

Veľká ozvena = nízka produktivita vašich zamestnancov.

Odhlučnenie školy

Najväčší problém je ozvena v triedach a učebniach.

Odhlučnenie reštaurácie

Vyriešte nadmernú ozvenu vo vašom podniku.

Odhlučnenie konferenčných sál

Komplexné riešenie priestorovej akustiky.

Odhlučnenie v zdravotníctve

Zabezpečte akustickú pohodu pre vašich pacientov.

Odhlučnenie nahrávacieho štúdia

Nízka ozvena bez rušenia je základ pre vaše štúdio.

Odhlučnenie kina a divadla

Vhodná akustika je veľmi dôležitá pre zážitok z predstavenia.

Odhlučnenie hotela

Stavebná nepriezvučnosť stien, stropov aj podláh.

Aké konštrukcie odhlučníme v komerčných priestoroch?

Odhlučnenie steny, stropu a podlahy patria medzi naše najzákladnejšie formy odhlučnenia. Svoje uplatnenie nájdu v bytových, nebytových aj priemyselných objektoch. 

Odhlučnenie steny

Zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti Rw, hrúbky od 3,7 cm.

Odhlučnenie stropu

Primárne odhlučnenie proti hluku vznikajúceho v priestore (tv, reč..)

Odhlučnenie podlahy

Vzduchová (hlas, tv - Rw) aj kročajová nepriezvučnosť (krok - Lnw).

Nezabudnite ani na dobrú akustiku (nízku ozvenu)

Nízka ozvena je veľmi dôležitá pri odhlučnení komerčných priestorov každého druhu. 

Priestorová akustika

Zníženie ozveny v priestore na požadovanú úroveň.


Máte problém s hlukom? Kontaktujte nás.