Odhlučnenie v zdravotníctve

Tiché priestory bez nadmernej ozveny, hluk ešte nikoho nevyliečil

Zdravotnícke zariadenia sú miestom plným aktivity počas celého dňa a aj v noci. Pokojné a ničím nerušené prostredie v nemocniciach môže všetkým poskytnúť úľavu a pohodlie. Naše zvukové izolačné a akustické výrobky sú ideálne na zníženie dozvuku v izbách pre pacientov. Svoje uplatnenie nachádzajú aj v spoločných priestoroch na izoláciu hluku medzi miestnosťami pre pacientov, skúšobnými a konzultačnými miestnosťami.

Inštaláciou stropných a akustických panelov možno štýlovo znížiť hladinu hluku bez veľkých zásahov do už existujúcich konštrukcií. Ponúkame tiež systémy na maskovanie zvuku, ktoré pomáhajú maskovať zrozumiteľnosť dôverných rozhovorov. Všetky naše výrobky pre zdravotníctvo spĺňajú náročné hygienické požiadavky. Pomôžeme s výberom tých správnych výrobkov, ktoré budú vyhovovať vašim konkrétnym potrebám.

Problémy s hlukom v nemocniciach

Zdravotnícke zariadenia ako nemocnice alebo zdravotné strediská si vyžadujú špecifický prístup z hľadiska akustiky. Materiály nemusia byť len účinné, ale aj hygienické, vhodné do nemocničného prostredia.

Ak riešite výstavbu alebo rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia, myslite najmä na:

  1. odhlučnenie stien, stropov, podláh
  2. kročajová izolácia do podlahy
  3. priestorová akustika vo vhodných priestoroch
  4. zabezpečenie súkromia v otvorených sektoroch

Vždy platí, že pokiaľ vyriešite uvedené problémy pri výstavbe, bude to výrazne lacnejšie, ako keby ste hluk odstraňovali dodatočne.

1. Odhlučnenie stien, stropov a podláh

Odhlučnením uvedených konštrukcií výrazne znížite alebo zrušíte hluk ako krik, reč, televízor, zvieratá a podobne. Nebudete rušiť okolité priestory, ani oni nebudú rušiť vás.

Odhlučnenie steny

Zvýšenie vzduchovej nepriezvučnosti Rw, hrúbky od 3,7 cm.

Odhlučnenie stropu

Primárne odhlučnenie proti hluku vznikajúceho v priestore (tv, reč..)

Odhlučnenie podlahy

Vzduchová (hlas, tv - Rw) aj kročajová nepriezvučnosť (krok - Lnw).

2. Priestorová akustika - znižovanie ozveny

Stačí, keď si párkrát vo vašich priestoroch tlesknete a ak počujete ozvenu, je jasné, že máte problém. Vaši pacienti sa necítia dobre vo vašom priestore. Ak sa ich stretne viac v rovnakom čase, ich hlasy naplnia celú miestnosť a rozhovor dvoch ľudí na krátku vzdialenosť sa stáva nezrozumiteľný. 

Z našich obhliadok poznáme desiatky takýchto priestorov a sme si istí, že tichým prostredím pomôžete vašim pacientom, aby sa cítili u vás príjemnejšie.

Priestorová akustika

Zníženie ozveny v priestore, zlepšenie zrozumiteľnosti pri rozhovore, kvalitnejšia produkcia hudby.

3. Kročajová izolácia podlahy

Kročajová izolácia podlahy je veľmi dôležitá a najlepšie je, ak je zrealizovaná hneď pri jej výstavbe. Jedná sa o najlacnejšiu formu odstránenia hluku, ak už máte priestor hotový, kročajový hluk sa odstraňuje najťažšie.

Pozrite si aj nemocnicu CHIREC v Belgicku, kde sa zrealizovala kročajová izolácia INSULIT v rozsahu 100 000 m².

Kročajová izolácia

Odhlučnenie dupotu, búchania, kroku, padania predmetov.

odhlučnenie nemocnice

4. Odhlučnenie stupačiek a klimatizácií

Hlučné stroje sú asi najhlučnejšie zdroje hluku, s akými sa na našich obhliadkach stretávame. Ich zníženie na akceptovateľnú úroveň je veľmi dôležité.

Odhlučnenie stupačiek a potrubí

Tenké a účinné odhlučnenie potrubí, rozvodov, stupačiek.

Odhlučnenie klimatizácií a čerpadiel

Účinné odhlučnenie na mieru podľa typu hluku a zariadenia.

5. Zabezpečenie súkromia v otvorených sektoroch

Súkromie a ticho, aspoň v určitej forme, je pre vašich pacientov veľmi dôležitá. Hlavne pri otvorených priestoroch. Naše riešenia akustických paravánov sú plne flexibilné a mobilné, viete ich presúvať podľa potreby.


Máte problém s hlukom? Kontaktujte nás.