25. 11. 2022 - Všetko

Zvuková izolácia alebo absorpcia zvuku?

Bežná mylná predstava je, že zvuková izolácia a absorpcia zvuku sú jedno a to isté. Aj keď sa tieto pojmy často používajú zameniteľne (nesprávne), zvuková izolácia a absorpcia zvuku sú odlišné.

Čo je to zvuková izolácia?

Zvuková izolácia sa vzťahuje na proces blokovania zvuku, či už ide o blokovanie zvuku pred vstupom do miestnosti, alebo výstupom z nej (alebo oboje!). Materiály používané na zvukovú izoláciu musia byť dostatočne husté, aby blokovali prenos zvuku, a preto sú zvyčajne pevné a ťažšie.

Kedy sa používa zvuková izolácia?

Vo väčšine budov sa zvyčajne používa určitá forma zvukovej izolácie, aby sa splnili zvukové predpisy, ale často sa vyžaduje dodatočná zvuková izolácia, keď je potrebné ďalej znížiť prenos zvuku medzi priestormi. Hluční susedia sú veľmi častým dôvodom, prečo ľudia používajú zvukovú izoláciu. Existuje niekoľko spôsobov, ako odhlučniť miestnosť od stropu až po podlahu. Záleží na individuálnych potrebách.

Čo je absorpcia zvuku?

Absorpcia zvuku je pohlcovanie zvuku v priestore s cieľom znížiť ozvenu a dozvuk a zlepšiť celkovú kvalitu zvuku v miestnosti. Výrobky pohlcujúce zvuk, ako sú akustické panely, neodhlučnia miestnosť, ale zlepšujú kvalitu zvuku v nej.

Ako pomáha absorpcia zvuku a kto ju potrebuje?

Absorpcia zvuku sa bežne používa v oblastiach, kde je kvalita zvuku nevyhnutná – napríklad v nahrávacích štúdiách. Zvyčajne sa používa aj na miestach, ktoré produkujú veľa hluku alebo v oblastiach s veľkými prázdnymi priestormi, ktoré sú náchylné na ozvenu. Absorpcia zvuku sa používa aj v kanceláriách a v domácnostiach; všade, kde je problém s ozvenou, často ako doplnok odhlučnenia. Akustické panely sú často umiestnené ako prvok dizajnu.

Ak si nie ste istí, aký spôsob by bol pre váš priestor najlepší, kontaktujte našich odborníkov.