02. 07. 2021

Neviete sústrediť na prácu? Dôvodom môže byť počúvanie hudby.

Veľa ľudí počúva hudbu pri práci či štúdiu a považujú ju za pomôcku, ako sa sústrediť. Pre iných je nemožné sa vôbec sústrediť, ak počujú akýkoľvek šum v pozadí. Je pravda, že niektoré druhy hudby môžu zvýšiť koncentráciu a zlepšiť pamäť. Nie každému však hudba pomáha sústrediť sa. Prečo?

Hudba rozptyľuje

Hudba bola vymyslená na zábavu, a preto jej dôležitá súčasť spočíva v schopnosti hudby rozptýliť pozornosť a zabaviť ľudí. Ak sa cítite smutní alebo vystresovaní, rozptýlenie pomocou vašej obľúbenej melódie vám môže pomôcť zlepšiť náladu.

Ale rozptýlenie pravdepodobne nie je to, čo hľadáte, keď sa potrebujete sústrediť.

Ak sa snažíte niečo vypočítať alebo napísať pár riadkov textu, príliš hlasná alebo dynamická hudba môže prerušiť vaše myšlienky a brzdiť váš proces práce.

Hudba môže mať negatívny dopad na pracovnú pamäť

Pracovná pamäť sa vzťahuje na informácie, ktoré používate na riešenie problémov, učenie a iné kognitívne úlohy. Väčšina ľudí dokáže pracovať s niekoľkými informáciami naraz. Vysoká kapacita pracovnej pamäte znamená, že zvládnete zapamätať si väčší objem informácií naraz.

Pracovnú pamäť používate, keď sa snažíte zapamätať si:

  • niekoľko položiek v zozname,
  • kroky na riešenie matematickej úlohy,
  • sled udalostí.

Výskum však dokazuje, že počúvanie hudby môže znížiť kapacitu pracovnej pamäte. Ak už máte ťažkosti s manipuláciou s viacerými informáciami, počúvanie hudby by mohlo tento problém ešte zhoršiť.

Hudba môže zhoršiť čítanie s porozumením

Niektoré druhy hudby vrátane rýchlej hudby, hlasnej hudby a hudby s textom môžu sťažiť porozumenie a vstrebávanie materiálu na čítanie.

Či už sa chystáte pracovať, alebo si chcete prečítať učebnicu, jemná klasická hudba s pomalým tempom môže byť pre vás lepšou voľbou. Ak vás ruší hlasná hudba od susedov, riešenie môže byť profesionálne odhlučnenie bytu. Kontaktujte nás.