30. 05. 2021

Hluk staveniska môže byť nebezpečný. Ako sa chrániť?

Staveniská môžu mať veľmi nebezpečnú hladinu hluku. Aj keď úroveň hluku na stavbách môže často presiahnuť 90 dB, zamestnanci na stavbe nie vždy nosia ochranu sluchu a riskujú tak svoje zdravie. Hluk na stavenisku je rôzny a vždy sa mení v závislosti od vykonávaných činností. Nebezpečný môže byť aj pre ľudí žijúcich v okolí stavby.

Aktivity a pracovné funkcie na stavenisku sa neustále menia, ako práca pokračuje. Každý z rôznych stavebných úkonov používa na vykonávanie svojej práce veľmi odlišné vybavenie, a preto sa vytvorený hluk môže líšiť. Úlohy sa často prekrývajú, takže aj pracovníci vykonávajúci práce, ktoré sú relatívne pokojné, môžu byť vystavení hluku z ostatných činností stavbárov v okolí.

Medzi hlučné činnosti na staveniskách patrí použitie zbíjačiek, sklápačiek, miešačiek betónu, rezačiek betónu, elektrických píl, podbíjacích strojov a zváracích strojov, ako aj hluku vytváraného ručnými nástrojmi, ako sú kladivá a vŕtačky.

Hluk na stavbe často prekračuje nebezpečných 90 dB

Hluk vznikajúci na stavbe môže ľahko prekročiť 90 dB a vyžaduje nosenie ochrany sluchu. Dlhodobé vystavenie sa zvukom nad 90 dB môže spôsobiť trvalé poškodenie až stratu sluchu. Okrem toho nepriaznivo vplýva na duševné zdravie a môže byť príčinou srdcovo cievnych ochorení.

Je nutné nosiť ochranu sluchu?

Vyhodnotenie toho, akú ochranu sluchu nosiť si vyžaduje meranie hluku a analýzu výsledkov kvalifikovaným odborníkom. Ponúkame vám akreditované meranie hluku v Bratislave, aj v rámci celého Slovenska. Meriame hlučnosť, stavebnú akustiku alebo akustické štúdie vašich projektov. Kontaktujte nás. Ak hladina hluku prekročí 90 dB ako 8-hodinový časovo vážený priemer, musia sa nosiť chrániče sluchu.

Akú ochranu sluchu zvoliť?

Pri výbere vhodnej ochrany sluchu musí zamestnávateľ vziať do úvahy niekoľko faktorov:

  • Najprv je potrebné vziať do úvahy hladinu hluku a dokonca aj frekvenciu prevažujúcich zvukov. Môže to vyžadovať pomoc odborníka na ochranu zdravia a bezpečnosť. Ten sám navrhne najvhodnejšiu ochranu sluchu pre daný typ stavby.
  • Ďalej je potrebné zvážiť údržbu chráničov sluchu. Staveniská môžu byť často veľmi znečistené, a preto je dobré vybrať produkt, ktorý sa ľahko udržiava alebo si vyžaduje minimálnu údržbu. Dobrým príkladom sú štuple do uší.
  • Nakoniec je veľmi dôležitým faktorom interakcia chrániča sluchu s inými osobnými ochrannými prostriedkami, ako sú prilby, ochranné okuliare a zváracie kukly. Chránič sluchu by nemal nijakým spôsobom brániť používanie iných bezpečnostných prvkov.

Bývate blízko staveniska? Hluk môže byť nebezpečný aj pre vás.

Hluk zo stavby sa netýka len robotníkov. Ak máte vo svojom okolí stavenisko, zvážte odhlučnenie svojho bytu. Aj keď nepracujete na stavbe, môže mať hluk staveniska nepríjemné dopady na vaše zdravie a pohodu doma.