05. 03. 2021

Ako sa meria hlasitosť zvuk (a hluk)?

To, aký hlasný je zvuk, ovplyvňuje veľa faktorov, vrátane jeho dĺžky, frekvencie a prostredie, v ktorom ho počujete. Ďalším dôležitým a ľahko merateľným faktorom je intenzita zvuku alebo hlasitosť.

Hluk sa meria v decibeloch

Hlasitosť zvuku (označovanú tiež ako intenzita alebo akustický výkon zvuku) uvádzame v jednotkách – tzv. decibeloch. Decibely (dB) sú pomenované na počesť Alexandra Grahama Bella, vynálezcu telefónu a audiometra. Audiometer je zariadenie, ktoré meria, ako dobre človek počuje a jeho moderná verzia sa používa dodnes.

Zvukomer používa displej s decibelovým rozsahom a rozlíšením, aby sa priblížil dynamickému rozsahu ucha. Stupnica decibelov je logaritmická. To znamená, že na decibelovej škále je najtichší počuteľný zvuk (blízko úplného ticha) 0 dB. 10-krát silnejší zvuk je 10 dB. Zvuk stokrát silnejší ako takmer úplné ticho je 20 dB. Zvuk 1 000-krát výkonnejší ako takmer úplné ticho je 30 dB atď.

Pretože stupnica je logaritmická, malé zvýšenie decibelovej stupnice zodpovedá veľkému zvýšeniu intenzity zvuku. To je veľmi dôležité pre pochopenie významu meraní hluku.

Napríklad, ak sa úroveň zvuku zvýši o 10 dB, potom sa intenzita zvuku sa zvyšuje desaťkrát. Ak pri 80 dB dôjde k nárastu “iba” o 3dB, v skutočnosti znamená znásobenie intenzity a môže spôsobiť poškodenie sluchu.

Kedy by ste mali zvážiť meranie hluku v interiéri?

  • Hluk je hlasnejší ako rušná mestská doprava.
  • Ľudia musia zvýšiť hlas, aby mohli hovoriť s niekým vo vzdialenosti jedného metra.
  • Ľudia majú tendenciu po určitom čase zvýšiť hlasitosť svojho rádia alebo televízie.
  • Pri odchode z miestnosti počujete zvonenie alebo hučanie.

Hluk v miestnosti môžete odmerať aj pomocou aplikácii v smartfóne. Profesionálne sa zvuk meria pomocou integrovaného zvukomeru alebo dozimetra hluku. Ponúkame vám akreditované meranie hluku v rámci celého Slovenska.

Zameriavame sa na na hlučnosť, stavebnú akustiku alebo akustické štúdie vašich projektov. Zmeriame vám  aktuálny stav hluku, z ktorého získame hodnoty hluku pre stanovenie optimálneho riešenia akustickej zvukovej izolácie vo vnútorných priestoroch budov.